МАВРУД

Мавруд за колекционери от следните реколти:

  • 1996
  • 1995
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989