За нас

“Винарска изба Пълдин” АД гр.Перущица е създадена през 1932 –1933 г. като кооперация за изкупуване и преработка на грозде, производство и търговия на висококачествени вина.
По настоящем “Винарска изба Пълдин” АД обработва гроздето от 3200 хектара лозя разположени по северните склонове на Родопите и поречието на река Марица в Тракийската низина. Лозята са разположени между 190 и 230 метра надморска височина в области с подходящ и благоприятен тероар.
Избата разполага със собствени лозя от сортовете: Каберне Совиньон, Мерло, Мавруд – клонова селекция от района на Тракийската низина.
Доброто географско разположение с умерено континентален климат, топло сухо лято с мека зима и специфичните почви: наситени алувиални, хумусно карбонатни и песъчливо каменисти допринасят за развитието на винарството в района. Гроздето е с добро захарно съдържание /21,5-24%/, общите киселини са 6,0-7,5 g/dm3 с много добра фенолна запасеност, запазено от болести и неприятели с характерен аромат. Производството е насочено към сортовете Каберне Совиньон, Мерло и известния местен сорт Мавруд, Рубин.
Дружеството сe състои от: Винзавод в гр.Перущица, изба за първично винопроизводство в с.Брестник, цех за производство на винен оцет в гр.Стамболийски. В гр.Стамболийски, който се намира на 6 км от гр.Перущица, има ситуирана жп гара. Това улеснява износа на нашите продукти.
“Винарска изба Пълдин” АД е разположена в околността на гр.Перущица на 18 км. от гр. Пловдив на площ от 80 дка. Тук се намира изба за съхранение, обработка и стабилизация на вина с капацитет 9 000 000 dm3. Разполага с резервоари от неръждаема стомана от 3-20 м3; стоманобетонни резервоари от 3-100 м3 и с достатъчен брой дъбови бъчви тип “Барик” 220 dm3. Цехът разполага със съвременна инсталация за стабилизиране на вината със студ. Цех за спиртни напитки – с капацитет 1 200 000 dm3, в които се произвеждат качествени гроздови ракии, водка и мастика. Бутилков цех с три линии на производство с капацитет 45 000 бут./дневно за 8 часов работен ден. Бутилирането се извършва по студено стерилния метод по изисквания и международен одит.
Изба Брестник – разположена е в с.Брестник на разстояние 25 км. от Винзавода в подножието на Родопа планина. Производствената база разполага с капацитет 8 000 000 dm3. Снабдена е с най-съвременни съоръжения за преработка и съхранение на грозде. Ротовиниматиции и вертикални винификатори от неръждаема стомана и съдове за съхранение снабдени с хладилна инсталация за непрекъснат контрол на температурата. Част от виното до 200 000 dm3 се съхранява в дъбови бъчви с обем 4 000-7 500 dm3. Цех за производство на винен оцет – намира се в гр.Стамболийски на 6 км. от Винзавода. Капацитетът е 770 000 dm3 в съдове от неръждаема стомана. Ацетификацията се извършва със съвременни ацетификатори с компютърно управление по дълбочинен метод на ферментация.
“Винарска изба Пълдин” АД произвежда качествени червени вина с гарантирано наименование за произход на “Пълдин” от сортовете Каберне Совиньон, Мерло, Мавруд и Рубин, селекции и резерви. Дружеството произвежда винен оцет с 6 об.% киселинност с гарантирано качество. За ценителите на спиртните напитки предлагаме Пловдивска гроздова ракия, отличаваща се с нежен аромат и мек вкус на грозде, а също така и Пловдивска отлежала ракия. Към серията Пълдин са и спиртните напитки водка, мастика.
Най-важната задача, която стои пред ръководството и екипите на “Винарска изба Пълдин АД гр.Перущица е произведените качествени продуктите да намерят по-широк кръг от ценители в страната и чужбина.
Една от най-ценните придобивки на “Винарска изба Пълдин” АД е създаденият екип от висококвалифицирани професионалисти в редица области технологична, производствена, финансово-счетоводна и търговска. Общо в предприятието работят 120 човека. Резултат от взаимните усилия на всички отдели е трайното присъствие на вътрешния и външните пазари. “Винарска изба Пълдин” АД гр. Перущица има широки търговски контакти с клиенти от Англия, Германия, Бенелюкс, Скандинавските страни, Чехия и др. През последните години се забелязва увеличаване на относителния дял на износа сравнен с обема на общите продажби.